//สนับสนุนความดี!! บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด และ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด มอบสื่อวีดิทัศน์กว่า 30,000 ชุด เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนทั่วประเทศไทย

สนับสนุนความดี!! บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด และ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด มอบสื่อวีดิทัศน์กว่า 30,000 ชุด เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนทั่วประเทศไทย

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด และ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ส่งเสริมการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบ DVD ตำนานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ จำนวน 30,000 ชุด ให้กับ คุณจารุภา สังขารมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนทั่วประเทศต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในการส่งเสริมสมาธิและปลูกฝังความคิดริเริ่มที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม อย่างมีสติให้กับเยาวชนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา

“ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง คุณเศรษฐี กาญจนวิสิษฐผล ประธานกรรมการบริษัท ตราแม่ครัว จำกัด และ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นอย่างสูง เพื่อให้การศึกษาของเยาวชนไทยก้าวหน้าอย่างถูกต้องต่อไป” คุณจารุภา สังขารมย์ กล่าว

By |2018-06-18T15:45:29+00:00มิถุนายน 18th, 2018|ข่าวสาร|ปิดความเห็น บน สนับสนุนความดี!! บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด และ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด มอบสื่อวีดิทัศน์กว่า 30,000 ชุด เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนทั่วประเทศไทย
web page hit counter