บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด และ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ส่งเสริมการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบ DVD ตำนานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ จำนวน 30,000 ชุด ให้กับ คุณจารุภา สังขารมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนทั่วประเทศต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในการส่งเสริมสมาธิและปลูกฝังความคิดริเริ่มที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม อย่างมีสติให้กับเยาวชนไทยตามหลักพระพุทธศาสนา

“ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง คุณเศรษฐี กาญจนวิสิษฐผล ประธานกรรมการบริษัท ตราแม่ครัว จำกัด และ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นอย่างสูง เพื่อให้การศึกษาของเยาวชนไทยก้าวหน้าอย่างถูกต้องต่อไป” คุณจารุภา สังขารมย์ กล่าว