ตราแม่ครัวขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ "คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น4"

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด และ บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนไทย ในการพัฒนาทักษะและศักยภาพให้เป็นคนมีคุณภาพในยุคปัจจุบันและอนาคต จึงได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานประกวดแข่งขัน โครงการ “คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4” เพื่อค้นหาสุดยอดเยาวขนไทย คนดี คนเก่ง ทั้งกาย วาจา ใจ ธำรงค์ไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการแข่งขันเริ่มตั้งแต่การสัญจรคัดเลือกผู้เข้าประกวดทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยแบ่งประเภทการประกวด ออกเป็น 3 ประเภท คือ Music Contest , Dancing Contest และ Acting Contest

ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้มีโอกาสเข้าอบรมพัฒนาทักษะและทดสอบความสามารถ ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2561 เพื่อปลุกพลังด้านบวก ผ่านการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และ สิ่งแวดล้อม โดยวิทยากรระดับประเทศที่มาให้ความรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ นั่นก็คือ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต , ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส , คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ , ครูปิติ เกยูรพันธ์ , ครูโอ๋ Doobadoo , คุณรรยา ธนาสว่างกุล และ  คุณคณาศักดิ์ นักรบ

หลังผ่านการเข้าอบรมแล้ว ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องโชว์ความสามรถอีกครั้งบนเวทีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ในวันที่  20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ Ultra Arena Hall ห้างสรรพสินค้า ShowDC โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส, คุณบัณฑิต ทองดี, คุณสุภัชญา ลัทธิโสภณกุล และ คุณพศิน เรืองวุฒิ ซึ่งในการประกาศผลมอบรางวัลในครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่าน วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมอบโล่เกียรติคุณให้กับทูตคิดใส ไอดอล 2018 ได้แก่ คุณแพทริเซีย กู๊ด ทูตคิดใสด้านการศึกษา , คุณพิมดาว พานิชสมัย ทูตคิดใสด้านศิลปวัฒนธรรม , คุณมรกต หทัยวสีวงศ์ ทูตคิดใสด้านสิ่งแวดล้อม ,  คุณยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ ทูตคิดใสด้านกีฬา และ คุณญาดาธิป สายแสงทอง ทูตคิดใสไอดอล 2018 รวมถึงยังได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวด

ประเภท Music Contest ได้แก่ วง The Talento
รับทุนการศึกษา 20,000 บาท 
พร้อมโล่เกียรติคุณ

ประเภท Dancing Contest ได้แก่ ทีม Double S
รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติคุณ

ประเภท Acting Contest ฝ่ายหญิง ได้แก่ น.ส.มุขสุดา แซ่หือ 
รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

ประเภท Acting Contest ฝ่ายชาย ได้แก่  นายเสฏฐวุฒิ พันธ์กาฬสินธุ์
รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกบูธกิจกรรมของตราแม่ครัว ที่มามอบความสนุกๆ พร้อมของรางวัลมากมาย ให้กับน้องๆเยาวชนทั่วไปที่เข้าชมงาน อาทิ นักเรียนจาก โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม, โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญและโรงเรียนสุวัฒนบดี เป็นต้น

ตราแม่ครัว ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับรางวัลในทุกๆตำแหน่ง และจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้เป็นคนดีและความหวังของสังคมไทยในอนาคตอย่างยั่งยืนสืบไป