tramaekrue ฟอรั่ม topic ตอบกลับไปยัง: topic

นิรนาม
ไม่เปิดใช้
Post count: 12

ตอกเส้นหนึ่งตกอยู่บนถนน มันคือขยะ  หากมันผูกอยู่กับผักกาดขาว ก็มีค่าเท่ากับการร้อยผักกาดขาว
หากมันผูกอยู่กับซุ้มดอกไม้ มันก็มีค่าเท่ากับของประดับ  สำคัญคือ เราอยู่กับใคร
เรื่องนี้สะกิดว่า “อยู่กับคนที่ไม่เหมือนกันย่อมเกิดคุณค่าที่แตกต่างกัน เวทีที่ยืนต่างกันค่าตัวก็ต่างกัน อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ประสบความสำเร็จ แล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป”

 

[url=https://www.golddenslot.com/]goldenslot[/url]