น้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

ปริมาตรสุทธิ 100 มล. บรรจุ 1X24 ขวด

ปริมาตรสุทธิ 300 มล.บรรจุ/หีบ 1X12 ขวด

ปริมาตรสุทธิ 700 มล.บรรจุ/หีบ 1X12 ขวด

ปริมาตรสุทธิ 4,500 มล.บรรจุ/หีบ 1X3 แกลลอน

ปริมาตรสุทธิ 20 ลิตร ชนิด 5%, 100 บรรจุ / ถัง

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนประกอบสำคัญ น้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
มีปริมาณกรดน้ำส้ม 5.00%

 

เครื่องหมายรับรอง : น้ำส้มสาบชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง


Go to Top