ภาคเหนือ

1.ธนวรรธน์ วาณิชย์เสถียร                                                    เมนู : ข้าวซอยไก่
2.ทิพวรรณ อินชัย                                                                 เมนู : ผักกาดจอ
3.จิรันธนิน ถิรวิรุฬห์สิน                                                         เมนู : ข้าวซอยไก่
4.ธนาภรณ์ ทศานนท์                                                           เมนู : สปาเก็ตตี้น้ำพริกอ่อง
5.ธเนศพล บุญสิริโชติ                                                          เมนู : พิวเรน้ำพริกหนุ่ม
6.พิจักษณ์ สว่างคำ                                                              เมนู : ไข่ป่าม
7.จิรายุทธ อิ่นแก้ว                                                                เมนู : ราเมงข้าวซอยล้านนา
8.ฐิติณัฐ สิทธิกิจ                                                                  เมนู : แกงกระด้างเมนูแห่งสายลมหนาว
9.วันเพ็ญ เยอเบาะ                                                               เมนู : ข้าวซอยไก่
10.อาณัติ อุดมน้อย                                                              เมนู : แกงฮังเล
11.วงเดือน กันจินะ                                                                เมนู : ไข่ป่ามอินเลิฟ
12.สิริวรรณ เหลืองสุวรรณ์                                                    เมนู : ข้าวกั๊นจิ๊นกับปีกไก่ทอด (ข้าวเงี้ยว)
13.กิติพงศ์ ปัญญาไวย                                                         เมนู : ยำขนุน (ตำขนุน)
14.สารุจี แก้วละมุล                                                              เมนู : ยำจิ้นไก่

ภาคอีสาน
15.ภาณิญ เลิศคณาพร                                                        เมนู : หมูคลุกฝุ่นสมุนไพรใบโอบะ
16.ณิชาชล สันติสุชา                                                           เมนู : ลาบย่าง
17.ณฐ์ชญา ฟ้ากลาง                                                           เมนู : ทาร์โก้คอหมูย่างน้ำตก
18.นันท์นภัส บุตรพรหม                                                      เมนู : คอหมูคลุกฝุ่น
19.เสาวลักษณ์ จันทร์บุตร                                                  เมนู : เหนียวหมูหุ้ม
20.นิตยา ชื่นอารมณ์                                                          เมนู : ไก่ทอดซอสน้ำจิ้มแจ่วจี๊ดจ๊าด
21.ลัดดาวัลย์ สิงห์ขร                                                          เมนู : แกงเส้น
22.สุดารัตน์ บุญยิ่งเหลือ                                                    เมนู : ปลาดุกลุยสวน
23.วรินทร ขุมรัตน์                                                              เมนู : Canapes Lab Seawood
24.บุญญฤทธิ์ จิตรจักร์                                                        เมนู : น้ำใต้ต่อน
25.จันทร์ผา สุขมะณี                                                           เมนู : ไก่ใต้น้ำ
26.ณัฐภัทร สมภักดี                                                            เมนู : ส้มตำหมูน้ำตก
27.ณปภา พรหมจันทร์                                                        เมนู : คอหมูย่างกับน้ำลาบสุดแซ่บ
28.ปวริศา โพธิปิณฑ์                                                           เมนู : ลาบไก่กรอบแซ่บบักคัก
29.ณัชชา คำภาส                                                                เมนู : ลาบปลาทูวิชครัวซอง

ภาคกลาง
30.รัตติยา พลเสน                                                               เมนู : พะแนงกุ้งสองใจ
31.รัตตมา รัตนวงศา                                                            เมนู : ข้าวอบกุนเชียงไข่แดงเค็ม
32.ปริษา ภูริชลรวี                                                                เมนู : ข้าวแกงเขียวหวานไก่กรอบ
33.วนันธร เทียมณรงค์                                                         เมนู : ขนมปัง 9 ยอด
34.วัชระพงษ์ มุ้ยแก้ว                                                           เมนู : บัวลอยมัทฉะแกงเขียวหวาน
35.ธานัท ตันชัย                                                                   เมนู : ขนมจีนคลุกกากหมู
36.กัญญาวีร์ กีรติตระกูล                                                     เมนู : กะพงชมทุ่ง
37.มณฑณ์ญภัฏ สงวนทรัพย์                                              เมนู : ข้าวต้มสูตรแม่ใหญ๋
38.พลอยชนก ขำเปลี่ยน                                                    เมนู : กะเพราปีกไก่ทอด
39.กรกช มาลัยรัตน์                                                             เมนู : บะหมี่แห้งทรงเครื่อง
40.วิไลรัตน์ ใบเงิน                                                              เมนู : แกงจืดมะระยัดไส้
41.ภคมน โกมลเสน                                                             เมนู : เป็ดตุ๋นมะนาวดอง
42.อนันต์ บุญเกลี้ยง                                                            เมนู : ผัดผัด
43.วราภรณ์ ปานเพ็ชร                                                          เมนู : ขนมปังหน้าหมู
44.สุปราณี วุฒิปัญญาวงศ์                                                   เมนู : เฟรนช์ฟรายส์เขย่า
45.สมฤทัย แตงอ่อน                                                            เมนู : กุ้งทอดซอสมะขาม
46.สโรชา แย้มกลิ่น                                                             เมนู : ไก่บ้านทอดกรอบผัดหน่อกระวาน
47.ปถาพินท์ เพ็งตะโก                                                        เมนู : หมูโสร่ง

ภาคใต้
48.ธันยนันท์ เวียงสีมา                                                         เมนู : หมูฮ้องภูเก็ต
49.วันฉัตร แช่มช้อย                                                             เมนู : ผัดหมี่กะทิปักษ์ใต้
50.หฤทัย โกศลวณิช                                                           เมนู : หมูฮ้อง
51.เยาวณี หนูยิ้ม                                                                   เมนู : ขาหมูต้มใบชะมวง
52.มาลินี แซ่เตีย                                                                   เมนู : เห็ดแครงหมกกับกุ้ง
53.กิตติพันธุ์ เอียดแก้ว                                                         เมนู : หมูผัดพริกแกง
54.วิศรุต เตชะวรงค์                                                               เมนู : กุ้งผัดสะตอไข่ยางมะตูม
55.ปาริชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา                                        เมนู : ข้าวผัดปลาเค็มเกาะสมุย
56.ชนากานต์ จองนุ้ย                                                            เมนู : แกงระแวง
57.กษิกฤษณ์ มันตะสูตร                                                        เมนู : ผัดสะตอกะปิกุ้งสด
58.สิปนนท์ ชายแก้ว                                                             เมนู : ขนมจีนเส้นไข่ขาว น้ำยาปักษ์ใต้ แม่ครัวฉลากทอง
59.วรานันท์ กำเนิดทอง                                                        เมนู : ข้าวยำสมุนไพรคลุกเครื่องแกงปักษ์ใต้
60.นุชรีย์ บัวนาค                                                                   เมนู : ใบเหลียงผัดไข่
61.พรรณี โกฏิรัตน์                                                                 เมนู : แกงป่ากระดูกหมูอ่อน
62.พัชรีย์ บัวนาค                                                                   เมนู : ผัดสะตอกะปิกุ้งสด
63.ซูฟาเรีย จะปะกียา                                                            เมนู : ผัดสะตอกุ้งสด
64.นายฟาร์บิโอ เปรซุตโต                                                     เมนู : ปลาเจี๋ยน
65.วนิดา เบ็ญสลามัน                                                             เมนู : กุ้งผัดกะปิใส่สะตอ
66.นูรีฮัน มาน๊ะ                                                                        เมนู : ผัดพริกแกงใต้ทะเล
67.กฤษฎาพัฒน์ เหมพิทักษ์                                                   เมนู : ใบเหลียงผัดวุ้นเส้น ,ใบเหลียงกรอบยำกุ้งสด
68.ชลิดา เส้งวุ่น                                                                      เมนู : ทาโกไก่ย่างขมิ้นซอสกัลปังหา

 

 

 

ยืนยันสิทธิ์ รับรางวัล คลิก : https://forms.gle/fN8o8KZyHMpkAUhh8