ผู้โชคดีในกิจกรรม “กินคู่ดูคอนเสิร์ต นั่งใกล้เจี๊ยบกะจุ้ย” รับสิทธิ์ชมคอนเสิร์ต ออนไลน์ ผ่านช่องทางการไลฟ์สด !!

1.ววว ววว
2.วรรวิสา นาเทอด
3.Yelly Thanjira
4.วราภรณ์ กรัยจินดาภรณ์
5.นรินทร์ ภักดีไพบูลย์ผล
6.วลัยลักษณ์ ภักดี
7.Sawitree Pumpaung
8.Ekkachai Lim
9.ปรัชญา ผดุงไทย
10.Rain Cooly Lovelysoon
11.Apanchanitt Raksasat
12.โตเกียวใส่ไข่ ซะงั๊น
13.Mai Silva
14.Nong Sri CH
15.Chavalit Saelao
16.Nira Dara
17.กุ๋ย วัดดวง
18.Amporn Poonlappanit
19.ชโลทร จำนงค์พลี
20.Napaporn Tanprathumwong
21.Starwar Bluenoon
22.Lions King
23.Yhing Chanika
24.เต้ย กิตติพศ
25.รักนี้ เพื่อเธอ
26.นุชนารถ บุญนาค
27.Supattra Champakaew
28.Pattaravadee Khawsuay
29.ลัดดา แสงสาย
30.อุลังอุตัง ลิง ณ.อ่อนนุช
31.Keasanee Chai
32.Walailak Sangangam
33.Ple Supitchaya
34.Chamroon Danaya
35.Homesweet Homegreen
36.Birdly Beelook
37.แอปเปิ้ล เลิฟ
38.Angkana Metha
39.ลั้นลา ปาจิงโกะ
40.Jidapha Saelaow