//บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด และ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ส่งมอบ DVD ตำนานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ส่งเสริมการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด และ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ส่งมอบ DVD ตำนานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ส่งเสริมการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ

59762

           บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด และ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ส่งเสริมการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ โดยมี คุณ ธัญญะสุรางค์ นาทองบ่อจรัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบ DVD ตำนานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ จำนวน 180 ชุด ให้กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ไปเผยแพร่แก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศต่อไป ด้วยมุ่งเน้นการส่งเสริมสมาธิและปลูกฝังความคิดริเริ่มที่ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม อย่างมีสติให้กับเยาวชนไทย และเพื่อให้เด็กไทยเข้าใจประวัติศาสตร์ และ คำสอน ของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

By |2018-08-30T10:18:23+00:00สิงหาคม 30th, 2018|ข่าวสาร|ปิดความเห็น บน บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ตราแม่ครัว จำกัด และ บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ส่งมอบ DVD ตำนานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ส่งเสริมการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพ
web page hit counter