ตราแม่ครัว ร่วมมอบกิ๊ฟเซทผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ตราแม่ครัวฉลากทอง และตราฉลากทอง แก่ทีมนักแสดงคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด๙รัตนโกสินทร์ เรืองรอง เพื่อแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัศวินต์ กาญจนวิสิษฐผล ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และผู้จัดการโรงงาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด และบริษัท ตราแม่ครัว จำกัด พร้อมด้วย คุณแซ็ก ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ พรีเซ็นเตอร์ ขึ้นมอบผลิตภัณฑ์และช่อดอกไม้ในครั้งนี้ด้วย ??