ตราแม่ครัว การันตีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

? คุณอัศวินต์ กาญจนวิสิษฐผล ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และผู้จัดการโรงงาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด และบริษัท ตราแม่ครัว จำกัด

? ได้รับมอบประกาศนียบัตร ในนามของบริษัท จิ้วฮวด จำกัด ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) การันตีในคุณภาพของสินค้า และบริการไทย เป็นที่ไว้วางใจทั่วโลก ???

? โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวบรรจงจิตต์ อังสุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย

“การันตีผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ภายใต้แบรนด์ ตราแม่ครัว ตราแม่ครัวฉลากทอง และตราฉลากทอง ปลอดภัย สะอาด ได้มาตรฐาน และถูกสุขอนามัยแน่นอน”

กรมส่งเสริมการการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark (T MARK) ประจำปี ๒๕๖๒ เชิดชูเกียรติผู้ประกอบการไทยที่มีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในด้านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีธรรมมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และมีการใช้แรงอย่างเป็นธรรม

            นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สถานการณ์การค้าในปัจจุบัน การสร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยในเวทีการค้าโลก เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มุ่งมั่นรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อตอกย้ำจุดแข็ง และสร้าง Brand Identity เพื่อให้สินค้าไทยได่รับความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพ ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จึงได้ถือกำเนิดในปี ๒๕๕๕ ซึ้งเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก และเพื่อให้ตราสัญลักษณ์ T MARK ได้คุณภาพครบทุกมิติอย่างแท้จริงในปี ๒๕๕๘ กระทรวงพาณิชย์จึงได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และกระทรวงแรงงานในการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.8001-2553)เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

            ตลอดระยะเวลาการดำเนินการมาตลอด ๗ ปี ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการสร้างมูลค้าเพิ่มในมิติต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และการใช้แรงงานที่เป็นธรรม ปัจจุบันมีบริษัทผลิตสินค้า และบริการของไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK จำนวนมากกว่า ๘๐๐ บริษัท ครอบคลุมทั้ง ๘ กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่งอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ ธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติ

            ในการดำเนินการที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์ T MARK ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ซื้อ และผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK ได้วางจำหน่ายแล้วทั่วโลก ทั้งในยุโรป ๔๘ บริษัท เอเซีย ๑๖๘ บริษัท ออสเตรเลีย ๓๔ บริษัท อเมริกาเหนือ ๔๘ บริษัท และอเมริกาใต้ ๘ บริษัท อีกทั้งได้สร้างภาพลักษณ์ประเทศ ผ่านแคมเปญ Thailand Heart-Made Nation คนไทยใส่ใจ ตั้งใจ ทำด้วยใจ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดจากใจคนไทยถึงใจคนทั่วโลก โดยได้สร้างชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ทั้งในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน