ตราแม่ครัวร่วมสร้างพลังเยาวชนรุ่นใหม่ สู่วงการภาพยนตร์ ไทย-ลาว

20 ธันวาคม 2562 คุณอัศวินต์ กาญจนวิสิษฐผล ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และผู้จัดการโรงงาน บริษัท จิ้วฮวด จำกัด และบริษัท ตราแม่ครัว จำกัด
ได้กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 5 ณ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านการศึกษา ประกอบกับบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ตราฉลากทอง และตราแม่ครัวฉลากทอง ส่งถึงมือผู้บริโภคทั้งไทยและลาวมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร บริษัท 360 องศาเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด , ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท 360 องศาเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด , คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว-คุณบัณฑิต ทองดี ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และณมน พัชรวลัย นางเอกสาวสวย

โครงการฯ นี้นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทย-ลาวบ้านพี่เมืองน้อง รวมทั้งได้มีโอกาสพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะวงการภาพยนตร์และวงการบันเทิง ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมาก ต่อการรับรู้ สร้างความรักความผูกพัน และความรู้สึกที่ดีต่อกัน ก่อเกิดมิตรภาพ ไทย ลาว ให้ยั่งยืนตลอดไป